Растерске дигиталне слике и резолуција сликe

Растерске дигиталне слике и резолуција сликe


Дигитална слика представља слику у електронском облику тј. слику коју можемо видети само посредством одговарајућег уређаја (рачунара, мобилног телефона, DVD плејера...).
Оног тренутка када дигиталну слику одштампамо, она постаје класична слика.


Растерска (битмапирана) графика

Код растерске графике слике су састављене од квадратића који се називају пиксели. Сваки пиксел офарбан је одређеном бојом. Ознака за пиксел је px.
Број пиксела од којих је сатављена слика представља резолуцију слике. 

Пример:
Уколико је резолуција слике 600x400 px, то значи да:

 • Слика садржи 240.000 пиксела
 • 600 означава број пиксела по хоризонтали
 • 400 означава број пиксела по вертикали


Већа резолуција слике даје детаљнију слику тј. слику већег квалитета.
Пример:
У табели је представљене две слике. Иако изгледају идентично, њихова резолуција је различита. Прва слика је ниске, а друга високе резолуције.
Уколико зумирамо слику ниске резолуције, слика ће постати мутна и приметићемо пикселе.
Уколико зумирамо слику високе резолуције, слика ће остати јасна и са пуно детаља.

Опис Слика Резолуција Број пиксела од којих се састоји слика
Величина фајла
Слика ниске резолуције slika niske rezolucijeЗумирај слику кликом на њу 600x375px 225.000 268 KB
Слика високе резолуције slika visoke rezolucijeЗумирај слику кликом на њу 2560x1600px 4.096.000 1 MB

 


Формати растерских слика

Најпознатији формати растерских дигиталних слика су:

 • JPEG
 • PNG
 • GIF
 • BMP

JPEG је дефинитивно најпознатији и најкоришћенији формат. Сви мобилни телефони и дигитални фото апарати снимају (чувају) слике у jpeg формату.


Програми за рад са растерским сликама

У најпознатије програме за обраду дигиталне слике спадају:

 • Adobe Photoshop
 • Corel PaintShop
 • GIMP
 • Paint.NET
 • Pixlr Editor

 

sasapetrovic
Саша Петровић

 


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com