Препоруке за израду квалитетних мултимедијалних презентација

Препоруке за израду квалитетних мултимедијалних презентација


Приликом израде мултимедијалне презентације битно је да поштујемо одређена правала тј. препоруке како би презентација била што квалитетнија.


Ћирилица или латиница

Никако не смемо мешати ћирилицу и латиницу.

Пре почетка израде презентације, морамо се одлучити да ли ћемо користити ћирилично или латинично писмо. Препорука је да презентације за потребе школе садрже текст писан ћирилицом.


Насловни слајд

Први слајд сваке презентације треба бити насловни слајд.
Када су ученичке презентације у питању, насловни слајд треба да садржи:

 • Назив школе
 • Лого школе
 • Наслов
 • Назив наставног предмета из којег ученик прави презентацију
 • Име и презиме ученика
 • Име и презиме наставника
 • Месец и годину израде презентације

 


Садржај

У оквиру другог слајда навешћемо садржај наше презентације.
Ставке (наслове) из садржаја повезаћемо са слајдовима путем опције Insert hyperlink.

sadrzaj prezentacije


Текст

›Приликом израде презентације:

 • Текст ћемо потражити на више извора, а не само на Википедији
 • Текст нећемо слепо копирати са Интернета, већ ћемо га прилагодити нашој презентацији
 • У оквиру једног слајда не сме бити превише текста, тако да ћемо у оквиру слајда укључити само кључне, најважније делове текста
 • Водићемо рачуна да се у оквиру текста не искраде страна реч
 • Нећемо укључивати реченице или појмове чије значење не разумемо
 • Обрисаћемо све хиперлинкове који су се нашли у оквиру текста

tekst u prezentaciji


Фотографије

Увек ћемо се трудити да за потребе презентације пронађемо слике што бољег квалитета тј. што више резолуције.
Испод сваке фотографије написаћемо шта она представља.

fotografije za prezentaciju
Упутство за преузимање слика високог квалитета можете погледати путем овог линка.


Теме (Themes)

Иако је садржај презентације (текст, слике, аудио/видео материјал) најбитнији, важан је и сам изглед презентације. Из тог разлога јако је битно да одаберемо квалитетну тему за нашу презентацију.

teme prezentacije
Иако PowerPoint поседује велики број уграђених тема, квалитетне теме можемо пронаћи на многобројним Веб сајтовима. PowerPoint теме се још називају и Templates.

Путем овог линка можете преузети неке од PowerPoint тема.


Боје

Мораћемо да водимо рачуна и о комбинацији боје текста и боје позадине. ›Боја текста мора бити таква да текст буде јасно видиљив. Боје не смеју бити замарајуће за очи.

Пример:

boje prezentacija


Анимације и ефекти

Претерана употреба ефеката и споре анимације негативно ће утицати на квалитет наше презентације.


Литература

Претпоследњи слајд ће бити "Литература" тј. слајд на којем ћемо навести све изворе са којих смо прикупљали материјал за презентацију. Извор могу бити уџбеници, књиге, часописи, новине, Веб сајтови...

literatura prezentacije


Последњи слајд (Крај)

На последњем слајду ћемо назначити да је презентација завршена.

kraj slajdsasapetrovic
Саша Петровић


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com