Уграђене функције (min, max, abs)


Приручник

phyton prirucnik


Преузето са petlja.org

 


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com