Копирање фајлова и фолдера - Copy и Paste

Копирање фајлова и фолдера - Copy и Paste


Копирање фајлова представља операцију којом се фајл из једног фолдера прекопира у други фолдер, при чему он остаје и у првом фолдеру.

Копирање се врши комбинациом наредби Copy и Paste.


Пример:
На Desktop-у се налазе два фолдера - "Фолдер 1" и "Фолдер 2".

copy0

Унутар "Фолдер 1" налази се слика "Havana". Наш задатак јесте да слику из "Фолдер 1" копирамо у "Фолдер 2".

copy1

Отворићемо оба фолдера. Десним кликом ћемо кликнути на слику и изабрати опцију Copy.

copy2

Сада ћемо десним кликом кликнути у оквиру "Фолдер 2" и изабрати опцију Paste.

copy3

Након тога, слика ће бити копирана и налазиће се унутар оба фолдера.

copy4


sasapetrovic
Саша Петровић


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com