Креирање новог фолдера

Креирање новог фолдера


Десни клик->New->Folder


У овом примеру креираћемо нови фолдер на Desktop-у.

Десним кликом кликнемо на позадину Desktop-а, изаберемо опцију New, а потом опцију Folder.

new folder

Чим креирамо фолдер, одмах ћемо да откуцамо његов назив.

new folder naziv

sasapetrovic
Саша Петровић


Веб дизајн/Веб админ: Саша Петровић

nastavnikinformatike@gmail.com

Copyright © 2017. nastavnikinformatike.com